Prowadzimy następujące projekty:

  • Audyty personalne,
  • Rekrutację i selekcję pracowników,
  • Wdrażanie systemów obniżenia obowiązkowych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Wdrażanie procesów zatrudniania osób z niepełnosprawnością w Przedsiębiorstwach,
  • Doradztwo zawodowe dla młodzieży gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych,
  • Doradztwo zawodowe oraz personalne dla osób dorosłych.30 czerwca 2015 zakończyliśmy akcję związaną z projektem „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego”, której liderem była Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Jako jeden z animatorów projektu, zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań animacyjnych oraz trzy spotkania robocze, w których oprócz organizacji pozarządowych uczestniczyli również przedstawiciele samorządów i sektora biznesu. Przez trzy miesiące udało nam się nawiązać wiele kontaktów z fantastycznymi, pełnymi energii i zaangażowania ludźmi. Jesteśmy pewni, że dołożyliśmy swoją małą cegiełkę w rozwojów organizacji pozarządowych w naszym regionie.